Mỡ đa dụng

Mỡ đa dụng Shell
Mỡ công nghiệp, bôi trơn đa dụng ShellCác sản phẩm mỡ bôi trơn đa dụng - công nghiệp mới:
Shell Gadus S2 V100 1, Gadus S2 V100 2, Gadus S2 V100 3,
Shell Gadus S2 V220 1,  Gadus S2 V220 2, Gadus S2 V220 3.


Mỡ công nghiệp đa dụng Shell:
- Shell Alvania RL
- Shell Alvania EP (LF)
- Shell Retinax EP
- Shell Retinax LX
- Shell Retinax HD
- Shell Retinax HDX
- Shell Gadus S2 V220
- Shell Gadus S2 V100