Dầu động cơ Diesel

Dầu động cơ Diesel Shell
Dầu nhớt đọng cơ ôtô Shell chất lượng cao chịu tải nặng và tiết kiệm nhiên liệu tối đa - Shell Rimula R1 40
- Shell Rimula R1 20W-50
- Shell Rimula R2 15W-40
- Shell Rimula R2 20W-50
- Shell Rimula R3X 15W-40
- Shell Rimula R4X 15W-40
- Shell Rimula R5E 15W-40
Sản phẩm mới Shell Rimula R5E 15w-40

Chịu tải nặng và tiết kiệm nhiên liệu

Dầu động cơ Diesel chất lượng cao.