Dầu hộp số

Dầu hộp số Shell
- Dầu bôi trơn bánh răng
- Dầu hộp số ôtô
- Dầu cầu chất lượng cao

- Shell Spirax S2 G90
- Shell Spirax S2 G140
- Shell Spirax S2 A80W-90